Започна работа Общественият съвет при Омбудсмана на Република България за взаимодействие с работодателските организации

На 23 март 2006 г. успешно се проведе първото заседание на Обществения съвет при Омбудсмана на Република България за взаимодействие с работодателските организации. Съветът прие решения за предприемане на действия по два конкретни сигнала за лоша администрация. Членовете на Съвета се ангажираха и с изготвянето на анализи за приложението на

За конкретни нарушения на двете разпоредби, сигнализирайте на e-mail: lawyer@bcci.bg (Магдалена Георгиева – представител на БТПП в Съвета).

Back   HOME 24 март 2006 г.