40 фирми се запознаха с консултантската грантова схема по ФАР

На 23 март 2006 г. в БТПП се проведе семинар на тема “Конкурентноспособност – консултантска грантова схема по програма ФАР”.

В семинара 40 фирми от различни сектори се запознаха с грантовата схема, критериите за допустимост, модулите за които могат да кандидатствуват и конкретни указания за стъпките които трябва да реализират, за да подготвят успешно проектно предложение.


Back   HOME 24 март 2006 г.