Браншови организации обсъдиха прилагането на новия закон за стандартизация

Представители на браншови организации и председателят на Българският институт по стандартизация Ивелин Буров обсъдиха прилагането на новия Закон за националната стандартизация на организирана от БТПП дискусия по темата,която се проведе на 16 март.

Беше разгледано включването на експерти от браншовите организации в технически съвети в различни области, които да изработват и приемат новите стандарти. На основа на направените забележки и препоръки по време на обсъждането ще бъде съставено обобщено становище, което да се предостави на БИС.

На 10 април 2006 г.ще се проведе учредителното събрание на института, на което ще бъде приет устав.

Back   HOME 17 март 2006 г.