Покана за семинар на тема ”Конкурентноспособност - консултантска грантова схема”

На 23 март 2006 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в зала III етаж в сградата на Българската търговско-промишлена палата (ул. “Парчевич” 42) БТПП съвместно с Българската асоциация на консултантите по качество ще проведе семинар на темаКонкурентноспособност – консултантска грантова схема”.

Целта на семинара е да се запознаят българските фирми със схемата за ползване на безвъзмездна помощ за консултантски услуги при въвеждане на европейски и международни стандарти за качество /ISO, HACCP, OSHS/, финансово управление, маркетингови стратегии и международна търговия, човешки ресурси, производствен процес, конкретни указания и полезни съвети за подготовка на проектните предложения и попълване на формулярите.

Лектор на семинара е Владислава Запрянова - председател на Българската асоциация на консултантите по качество

Програма на семинара:

10.00 – 12.30 Цели и приоритети на проекта
Размер на безвъзмездната помощ и критерии за допустимост на проектните предложения
Консултантски модули, допустими разходи по проекта
12.30 – 13.15 Работен обяд
13.15 – 17.00 Формуляр за кандидатстване,необходими документи и критерии за оценка
Допълнителна информация – отчети, плащания, промени в бюджета
Представяне на одобрените консултантски организации от Българската Асоциация на Консултантите по качество.

Моля, желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационната карта на e-mail: bcci_projects@bcci.bg или факс: 02/987 32 09.

Срок за потвърждение: 22.03.2006г. /сряда/

Такса участие: 48 лв /с вкл. ДДС/.

Таксата може да се плати по банков път – с/ка 1000308119, банков код 62176307, при БУЛБАНК или в брой на касата на БТПП, ул. Парчевич 42, София.

За допълнителна информация:
тел: 987 26 31 /в. 211 или 988 34 82.

Дирекция “Европейска интеграция и проекти”

Back   HOME 17 март 2006 г.