Покана за участие в програмата за обучение на медиатори

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) предлага на Вашето внимание Програма за обучение на медиатори в три части. Програмата е изготвена с подкрепата и експертното участие на български и чуждестранни консултанти на Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие, БТПП, представители на съдебната система и правната общност в България.

Целта на обучението е да Ви предостави необходимите знания и умения за упражняване на медиация. Програмата е изготвена в съответствие със стандартите за обучение на медиатори, приети от Министъра на правосъдието. След приключване на пълния цикъл курсове (Ниво 1, Ниво 2 и Практикум) ще получите удостоверение, което ще Ви позволи да бъдете регистрирани в Националния регистър на медиаторите.

За повече информация във връзка с обучението, моля да прегледате приложените документи.

Крайният срок за подаване на формуляра за кандидатстване е 10 април 2006г.

За да кандидатствате за участие в обучението по медиация, моля попълнете Формуляра за участие и го изпратете до Центъра по медиация на БТПП на e-mail: mediation@bcci.bg.

Списъкът с участниците за пилотното обучение ще бъде обявен на 8 май 2006г. на уеб-сайта на Центъра за медиация.

Курс

Дата

Такса за участие

Отстъпки

Начин на плащане

Краен срок за плащане

Ниво I 26–28 май

480 лв.*

За цялата програма (3 курса)

*Таксата включва ДДС.

10% отстъпка за:
  • Представители на членовете на БТПП и на съветите на БТПП,
  • Служители в системата на палатите,
  • Повече от един представител на една организация.
Банков превод:
Банка: Булбанк, София,
пл. Св.Неделя 7
Банков код:
621 763 07
Банкова сметка номер:
100-030-811-9.
В брой:
На касата на БТПП,
адрес: София, ул.”Парчевич” 42
В рамките на 7 дни след официалното обявяване на списъка с участници за пилотното обучение.
Ниво II 16-18 юни
Практикум 30 юни-02 юли

Общо

 

480 лв.

48 лв.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Back   HOME 16 март 2006 г.