Дни на медиацията в София

Българска търговско-промишлена палата, в качеството си на съорганизатор на Дните на медиацията в София има удоволствието да Ви покани да участвате в събитията от Дните на медиацията, за да получите информация за този модерен, бърз и резултатен способ за разрешаване на спорове.

В периода на Дните на медиацията Българска търговско-промишлена палата организира две специализирани кръгли маси за представители на бизнеса и за адвокати. Целта на кръглите маси е да Ви даде възможност да получите директна информация за това как работи на практика медиацията и как можете да улесните своята дейност чрез нея.

1. Кръгла маса: “Ефективно и бързо разрешаване на спорове чрез търговска медиация”, 30 март 2006г., 15:30ч., БТПП, ул. Искър 9, голяма конферентна зала.

Кръглата маса е специализирана за нуждите на търговците и е предназначена за мениджъри, юрисконсулти на фирми, търговски представители.

Моля да потвърдите участието си до 27 март 2006г. на e-mail: mediation@bcci.bg, или на телефон: 987 61 42, Център за медиация.

2. Кръгла маса: “Ролята на адвоката в медиацията”, 6 април 2006г. от 16:00ч. в БТПП, ул. Искър 9, голяма конферентна зала,

организирана съвместно от Българска търговско-промилшлена палата и Американска асоциация на юристите – Правна инициатива за Централна Европа и Евразия.

Моля да потвърдите участието си до 3 април 2006г. на e-mail: mediation@bcci.bg, или на телефон: 987 61 42, Център за медиация.

Прочетете повече

Back   HOME 16 март 2006 г.