Покана за семинар на тема “Нарушения на конкуренцията и способи за защита според Закона за защита на конкуренцията”
Покана за семинар на тема “Нарушения на конкуренцията и способи за защита според Закона за защита на конкуренцията”

На 31 март 2006 г. (петък) в зала III етаж на БТПП (ул.“Парчевич” 42) ще се проведе семинар на тема “Нарушения на конкуренцията и способи за защита според Закона за защита на конкуренцията”.

Лектор на семинара е Петьо Славов - съавтор на Закона за защита на конкуренцията.

Програма на семинара:

9.30 – 10.30 Основни положения на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК)
10.30 – 10.45 Кафе-пауза
10.45 – 11.30 Нарушения на конкуренцията: картели, злопоупотреба с господстващо положение
11.30 – 12.30 Нелоялна конкуренция, същност и форми на проявление
12.30 – 13.00 Кафе-пауза с бюфет
13.00 – 14.00 Процедура пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС). Правомощия на комисията и на съда.
14.00 – 14.45 Практика на КЗК и ВАС по приложението на ЗЗК
14.45 – 15.30 Дискусия

Таксата за участие н семинара е 36 лв. /с ДДС/ и включва обучение, материали, кафе паузи и сандвичи.

Моля, желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационната карта на факс: 02/987 32 09, e-mail: interorgs@bcci.bg или да потвърдят на тел: 02/987 26 31 /291.

Срок за потвърждение: до 29.03.2006 г.

Таксата може да се плати по банков път с/ка 1000308119, банков код 62176307 Булбанк, или в брой на касата на БТПП, ул. “Парчевич” 42, гр. София.

Back   HOME 16 март 2006 г.