Състоя се първото редовно заседание на борда на GS1 България

Първото редовно заседание на борда на GS1 България се състоя на 10 март в Палатата. Бяха обсъдени резултатите от форум на GS1 в Брюксел от миналия месец и пердставяне на меморандума за присъедняването на GS1 България към GS1 Европа.

В него взеха участие председателят на управителния съвет и зам-председател на БТПП Цветан Симеонов и членове на борда на GS1 България.

Меморандумът за членство в GS1 Европа предвижда разработката и внедряването на хомогенни решения, насочени към усъвършенстване на веригата на търсене и предлагане на европейските потребители. Това е официалната регионална платформа в сферата на GS1, чиито членове заседават поне четири пъти в годината.

БТПП е член на GS1 от 1991 г. насам и е национален координатор за България. Основни задачи на GS1 България са популяризиране използването на GS1 стандартите за по-ефективното функциониране на производството, търговията на едро и дребно в България и контролиране на тяхното прилагане във всички сектори на търговията и промишлеността. В GS1 България към края на 2005 г. членуват 2 110 фирми от всички браншове.  

Back   HOME 13 март 2006 г.