Нови магистърски програми на MIB School of Management (Триест, Италия)
“Застраховане и рисков мениджмънт”, “Интернационален бизнес” и “Туризъм"