Предприемачи се запознаха с европейските изисквания в областта на обществените поръчки
Предприемачи се запознаха с европейските изисквания в областта на обществените поръчки

На 1 и 2 март в София БТПП и Бюрото за техническо сътрудничество и обмен на информация (TAIEX) при Европейската комисия – Брюксел организираха семинар, посветен на обществените поръчки.

В него се включиха над 60 представители на малкия и средния бизнес от областта на търговията и промишлеността.

Те се запознаха с новите директиви на ЕС за обществените поръчки, българското законодателство и обществените поръчки, публичните търгове, планиране на процеса, необходима търгова документация, техники за оценка и т.н.


Back   HOME 2 март 2006 г.