БТПП и регионалните палати се обединяват в единна информационна система
БТПП и регионалните палати се обединяват в единна информационна система

През настоящата година предстои да се въведе онлайн връзка в реално време между БТПП и регионалните търговско-промишлени палати в 28 града у нас с цел да се засили ефективността при бързата обработка на документите на фирмите и при предоставяне на необходимата им информация, съобщи председателят на Палатата Божидар Божинов по време на традиционно заседание на Управителния съвет на БТПП, което се проведе на 28 февруари. Това ще стане посредством единна информационна система, която с помощта на експерти Палатата разработи през 2005 г.

Основна линия на работата на Палатата в програмата за 2006 г. ще бъде евроинтеграцията, за което в началото на годината беше създадена специализирана дирекция “Европейска интеграция и европейски проекти”, която да се занимава с подготовката на предприемачите за европейския пазар.

Сред основните приоритети в програмата на БТПП за 2006 г. са провеждане на обучения с участие на експерти от страни-членки на ЕС за фирми от цялата страна във връзка с усвояването на структурните и кохезионните фондове, участие в съвместни проекти с браншови организации, активизиране дейността по създаване на клъстерни структури по региони. Ефективното въвеждане на медиацията и разширяване на дейността на GS1 България с участие в проекти, свързани с глобалната система за синхронизация на данните и електронния код на продуктите, също са сред основните насоки.

През предстоящия период Палатата ще продължи да отстоява основните си искания пред държавата, свързани с изграждането на шосейна инфраструктура, опростяване на процедурите за пресичане на границата на търговци, реформи в данъчната система и бързина при административното обслужване.

В рамките на заседанието членовете на Управителния съвет приеха декларация до президента на Република България, председателя на Народното събрание и министър-председателя относно решение №428 на Министерски съвет, с което се отнема сградата на БТПП на ул. “Парчевич” 42. В документа е изразена готовност за сътрудничество на заинтересованите страни за пълното изясняване и законосъобразно, трайно и справедливо решаване на този въпрос.

През 2005 г. БТПП се е запазила като най-голямата неправителствена организация на бизнеса у нас с 45 805 фирми-членове. За периода в Палатата са обслужени близо 90 000 предприемачи. За кандидатстване по европейски програми са обучени над 4 000 фирми.

Back   HOME 2 март 2006 г.