БТПП ще отстоява правата върху собствения си дом пред темида

На 1 март 2006 г. (сряда) от 14:00 ч. в III отделение на Върховния административен съд ще се разгледа жалбата на БТПП срещу решение на Министерския съвет от 12. 05. 2005 г., с което се отнема сградата на Палатата на ул. “Парчевич” № 42.

Спорът за сградата на БТПП датира от май 2005 г., когато тогавашното правителство отне сградата на Палатата и я предостави чрез замяна на „Булгарконтрола“ АД. Последното препродава имота на “Дарик Имоти България” АД, което от своя страна учредява върху него договорна ипотека.

На 1 февруари т.г. Палатата даде пресконференция по случая. До момента в БТПП не е получен отговор от Министерски съвет във връзка с многократно изпращаните писма по повод действията за отнемане на сградата.

На 8 февруари 2006 г. БТПП получи проформа-фактури за наем от фирма “Дарик Имоти България”, в които сумата за месечния наем на седемте етажа на сградата на ул. “Парчевич” № 42, заемани от Палатата, възлиза на 83 363 лева с ДДС.

Конституцията на Република България, Законът за държавната собственост и други нормативни актове дават основания на БТПП да отстоява правата си на собственик с всички законови средства.

Back   HOME 27 февруари 2006 г.