Предприемачи ще се обучават как да защитават търговските си марки

Провеждане на обучения за предприемачи посветени на защита на интелектуалната собственост. В тази посока ще си сътрудничат БТПП и Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), стана ясно в рамките на среща, която се проведе на 27 февруари, между председателя на Палатата Божидар Божинов и Ернесто Рубио – зам-генерален директор на WIPO. В срещата взе участие и председателят на Патентно ведомство Костадин Манев.

“Българските фирми все още не са добре запознати с възможностите за защита на търговските марки на стоките си”, изтъкна Божидар Божинов по време на срещата и подчерта, че с мрежата си от 28 регионални търговско-промишлени палати в цялата страна БТПП може да съдейства за запознаване на предприемачи от цяла България с изискванията за предпазване на търговските марки и индустриалния дизайн.

“Световната организация за интелектуална собственост има разработени програми за обучения за особеностите на индустриалната защита, търговските марки, индустриалния дизайн и географските означения на продуктите. Със подкрепата на Българската търговско-промишлена палата и Патентно ведомство може да бъде организирано обучение за обучители, което да се проведе от експерти на WIPO”, подчерта Ернесто Рубио. Той изтъкна, че Световната организация за интелектуална собственост работи както с държавните институции, така и с частния сектор в страните-членки на ЕС.

Сътрудничеството предвижда в БТПП да се създаде специален информационен център, където представители на бизнеса да получават актуална информация, свързана с интелектуалната собственост.

Съвсем наскоро Патентното ведомство изготви стратегия за борба с фалшификация на марковите стоки, която предвижда изграждането на съвременен модел на противодействие на нарушенията в областта на правата на марките. През 2005 г. от 7 000 заявки за издаване на марки, 20% са получили отказ, сочат данни на Патентното ведомство.

Back   HOME 27 февруари 2006 г.