Красимир Дачев - зам-председател на БТПП стана участник в състава на Бизнес консултативния съвет за Югоизточна Европа
Красимир Дачев - зам-председател на БТПП стана участник в състава на Бизнес консултативния съвет за Югоизточна Европа

Зам-председателят на БТПП Красимир Дачев беше избран за член на Бизнес консултативния съвет за Югоизточна Европа. Това стана по време на деловата му визита в Брюксел, където взе участие в XXVI-тата среща на асоциацията на прокомитетите в Югоизточна Европа SECIPRO.

Бизнес консултативният съвет за Югоизточна Европа е създаден през 2002 г. като резултат от сливането на бизнес консултативните съвети към Пакта за сатбилност и към Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа. В него членуват 40 крупни бизнесмени от 20 държави от Югоизточна Европа и държави-донори за региона.

Като член на съвета, зам-председателят на БТПП ще участва в консултирането на операциите на Пакта за стабилност, касаещи превръщането на региона в привлекателно място за инвестиции чрез идентифициране на трудностите, които пречат на развитието на търговията и инфраструктурата.

В рамките на посещението си в Брюксел Красимир Дачев представи дейността на съвета за митническо и външнотърговско сътрудничество БУЛПРО за последното шестмесечие и резултати от анкета сред българския бизнес за подобряване работата на митниците. Той се срещна с представители на ЕВРОПРО – асоциацията на европейските прокомитети и на Европейската комисия.

Красимир Дачев е председател на Съвета на директорите на “Група Технология на металите - А. Балевски Холдинг” АД. През ноември 2004 г. беше избран за член на ръководството на БТПП.

Back   HOME 23 февруари 2006 г.