Среща между представители на БТПП и ДСБ
Среща между представители на БТПП и ДСБ

Разработване на инвестиционна програма за развитие на инфраструктурата, която да се реализира със средства от бюджетния излишък - това обсъдиха ръководството на БТПП и представители на парламентарната група на “Демократи за силна България” по време на среща, която се проведе в Палатата.

Бяха засегнати възможностите за влагане на част от бюджетния излишък в приоритетни области като иновации и усъвършенстване на системата за кредитиране, които да способстват развитието на българската икономика.

Салдото на бюджетния излишък през 2005 г. възлиза на 1,2 млрд. лв.


Back   HOME 17 февруари 2006 г.