Промоционална кампания на търговската медиация
Промоционална кампания на търговската медиация

Център за медиация към АС при БТПП

15 февруари - 15 април 2006 г.

Медиацията – Достъп до справедливо разрешение, договорено от Вас!

ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА:

Да подобри вашия достъп до качествено, бързо и икономично извънсъдебно разрешаване на спорове

ФАКТИТЕ:

Все повече фирми и граждани търсят разрешение на проблемите помежду си по бърз и доброволен начин извън съда.

Според изследване на Центъра за икономическо развитие само 16.7% от представителите на бизнеса считат, че вероятността един спор да бъде решен справедливо от съда е голяма. Едва 7% са на мнение, че съдопроизводството по търговски дела е ефективно, бързо - 2.8%, прозрачно - 5.3%, предвидимо - 10.5% от анкетираните от ЦИР.

МЕДИАЦИЯТА е: РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ВАС:
 • Извънсъдебна процедура за разрешаване на спорове
 • Защитени интереси
 • Контролирана от вас
 • Взаимноизгодно споразумение
 • Подпомагана от медиатор
 • Запазени отношения с партньора
 • Бърза
 • Свободни финансови средства
 • Доброволна
 • Доброволно изпълнение
 • Поверителна
 • Запазена репутация

НАШЕТО СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Достъп до справедливо разрешение, договорено от Вас!

Ето КАК:

1. Съдействие от професионален медиатор

Професионален медиатор ще ви помага стъпка по стъпка да постигнете благоприятно и взаимно изгодно споразумение с другата страна. В зависимост от Вашите нужди и от конкретния спор ще имате възможност да изберете медиатор с опит във Вашата сфера, който наред с това има квалификация и в търговското право, воденето и подпомагането на преговори, както и специална психологическа подготовка. Медиаторите към Центъра за медиация при БТПП са опитни специалисти, придобили квалификация въз основа на методология за разрешаване на спорове, разработена и използвана от Федералната служба по медиация на САЩ, основана на най-съвременните изследвания и техники за разрешаване на конфликти и доказала се по целия свят. Медиаторите са преминали обучение по програма, организирана и преподадена от експерти на Американската агенция за международно развитие с над 20-годишен международен опит в разрешаването на конфликти в различни бизнес и обществени области в различни части от света.

2. Възможност за договаряне на ОТСТЪПКИ

от таксите за медиация

Вярваме, че достъпът до справедливо и бързо разрешение, върху което Вие имате контрол, е ваше право.

Нашата цел е да Ви предоставим улеснен достъп до ефективна процедура, която не само успешно разрешава споровете, които тежат на бюджета и отношенията Ви, но Ви предлага и техники, които да използвате за успешните си бизнес отношения в бъдеще.

За да се възползвате ефективно от медиацията, Ви предлагаме възможност да участвате в процедура по медиация и да опитате нейните предимства при преференциални условия. Така ще получите реална възможност да договорите разрешение, което Вие смятате за подходящо, в кратки срокове и при условия на поверителност, и да запазите другата страна като партньор.

В периода от 15 февруари до 15 април имате възможност да договорите ОТСТЪПКИ от таксите за медиация:

До 15 март – до 75%*

До 15 април – до 50%*

* Отстъпките са в зависимост от сложността на спора и размера на интереса.

3. От 27 март до 15 април 2006г. по време на Дните на медиацията в София ще има Дни на отворените врати в Центъра за медиация в БТПП, кръгли маси за бизнеса и адвокатите.

Дните на медиацията се организират от Министерство на правосъдието, Националната асоциация на медиаторите и членуващите в нея медиатори и медиаторски организации, включително Българска търговско-промишлена палата, с подкрепата на Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие и Американската асоциация на юристите.

Програмата за Дните на медиацията в София обхваща серия от информационни и демонстрационни събития за бизнес-среди, адвокати, съдии, общини.

Повече информация за Дните на медиацията в София ще бъде публикувана на сайта на Центъра за медиация при БТПП в началото на месец март - www.mediation.bcci.bg.

КОНТАКТИ: За да зададете въпросите си, да отнесете случаи за разрешаване, или да си запазите място в събитията от Дните на медиацията, използвайте телефон 987 61 42 или е-mail: mediation@bcci.bg.

ЗА ДА ЗАПОЧНЕТЕ МЕДИАЦИЯ: Достатъчно е да изпратите заявление за медиация на посочения e-mail или на факс 987 32 09. Ние ще се свържем с другата страна, ще я информираме за вашето заявление и за удобствата на медиацията. При получаване на съгласие от другата страна, избирате медиатор, сключвате споразумение за медиация и насрочвате дата.

КАК ДА ПОСТИГНЕТЕ УСПЕХ В МЕДИАЦИЯТА, ще научите, ако изпратите празен e-mail със заглавие: “Uspeh v mediaciata” на e-mail: mediation@bcci.bg.

Back   HOME 14 февруари 2006 г.