Световната банка подкрепя България за успешно членство в ЕС през 2007 г.

Председателят на БТПП Божидар Божинов участва на 6 февруари 2006 г. в кръгла маса за обсъждане на Икономически меморандум за България, подготвен от Световната банка. Срещата бе ръководена от министрите на финансите Пламен Орешарски и на икономиката и енергетиката Румен Овчаров.

Анализът на Световната банка, представен от директора на банката за България, Румъния и Хърватия Ананд Сет и главния й икономист Розалинда Кинтанила, показва, че през последните 7 години България е постигнала забележителен напредък по пътя към дългосрочна стабилност и устойчив растеж. “България наистина изкачва един стръмен склон на прехода и осъществява съществена фискална консолидация и макроикономическа стабилност. В резултат имате внушителен ръст, намаление на бедността и безработицата и стабилизация на дълга. Частният сектор играе достатъчно голяма роля в икономиката и е равен на този в доста от новоприсъединилите се страни-членки на ЕС”, подчерта директорът на Световната банка за България Ананд Сет.

Доходът на глава от населението в България е 1/3 от нивото в 25-те страни членки на ЕС, подчерта ръководителят на екипа, изготвил доклада, Росалинда Кинтания. Сериозно предизвикателство пред България е да преодолее разликата в доходите с останалите европейски страни. Проблемът е особено сериозен, като се има предвид демографската криза в страната. България няма време да се бори с този проблем. Тя трябва да се справя с проблема сега, каза Кинтания. Целите на Лисабонската стратегия са 70 процента от населението да участва на трудовия пазар и този процент трябва да бъде достигнат до 2010 г.

Друго голямо предизвикателство е ниската производителност на труда, сравнено с държавите-членки на ЕС. Препоръките на Световната банка са и за реформи и промени, които да елиминират неефективността в сектори като здравеопазване и образование. Трябва да се работи за намаляване на пропастта между образованието и същинските умения на хората, които излизат от българската образователна система, да се работи за квалификация и преквалификация на работната сила.

В дискусията участваха членове на кабинета, депутати, представители на работодателските организации и синдикатите, на международните финансови институции и др. В изказването си председателят на БТПП подчерта, че най-важна за бизнеса на този етап е реформата в администрацията и по-точно функционирането на принципа на мълчаливо съгласие, на фирмения регистър и на частното съдебно изпълнение.

Пълният текст на доклада на Световната банка “Пътят към успешна интеграция в Европейския съюз - политическият дневен ред” може да се открие на Интернет страницата на Министерството на финансите – www.minfin.bg.

Back   HOME 10 февруари 2006 г.