Семинар запозна над 100 предприемачи с принципите на ЕС за сигурност при храните

Над 100 българските предприемачи от хранителната промишленост се запознаха с принципите на ЕС за сигурност при храните, които осигуряват високо ниво на защита на човешкото здраве и живот. Това стана в рамкине на организирания от БТПП семинар на тема “Безопасност на храните и защита на потребителите”.

Той беше открит от зам-председателя на БТПП Цветан Симеонов и директора на дирекция "Европейска интеграция" в Министерство на икономиката и енергетиката Силвана Любенова. В изказването си тя подчерта, че безопасността на храните е тема, която изисква голяма отговорност, както от държавните институции, така и от икономическите субекти предвид предстоящото присъединяване към ЕС.

“Ние се стремим да подпомагаме България при изясняването на достиженията на европейското законодателство, чието практическо приложение има особено голямо значение за стопанската дейност”. Това каза Киис Фратерман, експерт от TAIEX и модератор на семинара. Той подчерта, че мисията на Бюрото за техническо сътрудничество и обмен на информация е да подкрепя изграждането на институциите във всички области на достиженията на правото на общността и хармонизирането на законодателството.

Програмата на семинара се съсредоточи върху правата на потребителите и принципите на рисковия анализ. Лектори бяха представители на Европейската комисия, експерти от Холандия, Великобритания, Ирландия и България.

Презентации от семинара в ppt формат

Back   HOME 10 февруари 2006 г.