24 души получиха удостоверения за участието си в курс за диспашори

24 души получиха удостоверение за участието си в курс по обща авария, организиран от Палатата.

Лектори бяха проф. Иван Владимиров и Виолина Джиджева – съдия в Софийския районен съд.

На 15 февруари 2006 г. те ще се явят на устен и писмен изпит за получаване на правоспособност “диспашор”, с което ще бъдат вписани в списъка на диспашорското бюро на БТПП, за момента единствено у нас.

Диспашорите са лица, притежаващи специална правоспособност за оценка и установяването на обща авария, възникнала по време на корабоплаване и свързана с щети, извънредни разходи или пожертвования, направени съзнателно с цел спасяване на кораба, навлото и товара от общата за тях опасност.

Back   HOME 10 февруари 2006 г.