Евроклубът към БТПП навърши 6 години

Председателят на БТПП Божидар Божинов, председателят на Евроклуба при БТПП и директор на Информационния център към Делегацията на ЕК у нас Ингрид Шикова, Н.Пр.д-р Карл Дийм – посланик на Република Австрия и д-р Петер Харолд - председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на HVB Банка Биохим разрязаха празничната торта по повод 6-годишнината от основаването на Евроклуба, която беше отбелязана на 9 февруари.

На събитието присъстваха над 100 членове на Клуба, сред които предприемачи, председатели на браншови асоциации, дипломатически представители, политици, журналисти от национални и регионални медии.

Председателят на БТПП откри срещата и връчи специалната награда на БТПП статуетка “Хермес” на Н.Пр. д-р Карл Дийм за приноса му в развитието на търговско-икономическите отношения между България и Австрия. Той обяви за първи път регламента на конкурса на БТПП и Евро Инфо Център – София за журналистически материал “Европейски барометър”, който стартира от месец февруари и ще отличи представители на медиите, допринесли със своите материали за достъпно отразяване на европейски въпроси, касаещи бизнеса.

На срещата д-р Карл Дийм представи основните приоритети в програмата на австрийското председателство на ЕС, сред които са осъществяването на реформи за подобряване на бизнес средата, по-тясно сътрудничество със социалните партньори, преразглеждане на преходните периоди за свободно движение на хора, свързани с мобилността на работната сила, намаляване на безработицата и изпълнение и на останалите аспекти на новия социален дневен ред на ЕС.

Ръководителят на Делегацията на ЕК в България запозна присъстващите с перспективите пред присъединяването на България към Евросъюза в контекста на новите тенденции на разширяването. Той поясни, че финансовата подкрепа за България през настоящата година ще достигне 450 милиона евро, което е с 50% повече от 2005 г. Усвояването на тези средства обаче зависи от възможността на българската администрация да реализира проектите, по които те се отпускат и това да даде възможност сна траната да се подготви за още по-големите европейски средства, до които България ще има достъп след като стане пълноправен член - 6 млрд. евро само от структурните фондове. “За първи път в историята на ЕС една държава ще получи толкова голяма финансова подкрепа, която отговаря на 7% от нейния БВП”, подчерта Куркулас. Според него в контекста на тези условия изключително важна роля имат бизнесорганизациите като БТПП, които да съдействат за определяне на приоритетите за използването на тези средства.

Усвояването на еврофондовете от малките и средни предприятия за повишаване на конкурентоспособността им беше темата на презентацията, изнесена от д-р Петер Харолд - председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на HVB Банка Биохим.

Евроклубът към БТПП е основан през 2000 г. по иницатива на Евро Инфо Център-София под егидата и с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Той има над 600 членове, ангажирани към процеса на присъединяване на страната ни към ЕС, сред които предприемачи, председатели на браншови асоциации, дипломатически представители, политици, журналисти от национални и регионални медии.

Back   HOME 10 февруари 2006 г.