БТПП организира семинар на тема “Безопасност на храните и защита на потребителите”

На 10 февруари 2006 г. (петък) в зала “София” на Гранд Хотел София Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема “Безопасност на храните и защита на потребителите”. Семинарът се реализира съвместно с Бюрото за техническо сътрудничество и обмен на информация (TAIEX) при Европейската комисия - Брюксел.

Целта на семинара е да запознае българските предприемачи с принципите на ЕС за сигурност при храните, които осигуряват високо ниво на защита на човешкото здраве и живот. Семинарът ще се съсредоточи върху правата на потребителите и принципите на рисковия анализ.

В него ще участват 100 представители на фирми от преработвателната промишленост и експерти от български институции, работещи в сферата на адаптиране на българското законодателство към Европейските изисквания, неговото прилагане и контрол.

Лектори на семинара са представители на Европейската комисия, експерти от Холандия, Великобритания, Ирландия и България.

Те ще изнесат доклади по въпроси, свързани с: внедряване на стандарта HACCP; хигиената в процеса на производство на храните; етикетиране и контрол на качеството; принципи на безопасност на храните от гледна точка на потребителската защита; особености на законодателството за безопасността на храните в България; изисквания на ЕС за безопасност на храните; рисков анализ.

Програма на семинара

ч. Регистрация на участниците
09:30 ч. Откриване на семинара
г-жа Нина Радева – зам.-министър на икономиката
представител на Ръководството на БТПП
  Приветствие от г-н Киис Фратерман – експерт от TAIEX и модератор на семинара
09.45 ч. Основни принципи в законодателството за безопасност на храните от гледна точка на сигурността на потребителите
Г-н Дирк Грутхюис – главен експерт по обществено здраве в “Движение за безопасност на храните и потребителите” - Холандия
10:30 ч. Състояние на законодателството относно сигурността на храните в България
11:00 ч. Кафе-пауза
11:30 ч. Нови европейски изисквания за хигиена на храните
Наредба 853/2004/EC , Наредба 853/2004/Ec и Наредба 854/2004/EC
Г-жа Джоана Фюлик – Агенция за хранителни стандарти – Обединена кралство
12:15 ч. Сесия за въпроси и отговори
12.45 ч. Обедна почивка
14:00 ч. Рисков анализ на основата на законодателството при храните - оценка, управление и комуникиране
Г-н Дирк Грутхюис – главен експерт по обществено здраве в “Движение за безопасност на храните и потребителите” - Холандия
14:45 ч. Официален контрол на хранителното етикетиране и качествен контрол на храните
Д-р Пирио-Лииса Пентиля - Финландия
15:30 ч. Сесия за въпроси и отговори
15:45 ч. Кафе-пауза
16:00 ч. Практическо изпълнение на системата HACCP в малки компании – опитът на старите и новите страни-членки на ЕС
Г-н Пол Баче – директор “Обучение и развитие” – “Международно обучение по храни” – Обединено кралство
Г-жа Алена Коскова – главен експерт – Чешка селскостопанска и хранителна инспекция
16:30 ч. Потребителска информация и диалог
Д-р Пирио-Лииса Пентиля - Финландия
17:15 ч. Въпроси и отговори
18.00 ч. Закриване на семинара
Back   HOME 9 февруари 2006 г.