Консенсус в работата по закона за стандартизацията

По какъв начин браншовите организации да участват при определяне на стандартите и какво е бъдещето на българските стандарти от втората половина на XX в., след приемането на европейските норми. Тези въпроси бяха поставени от браншови организации, членове на БТПП, по време на среща на зам.-председателя на Палатата Тодор Стайков с председателя на Българския институт по стандартизация Ивелин Буров.

В срещата взеха участие председателите на Националната браншова камара на търговците-дистрибутори на едро на лекарствени средства и медико-санитарни и билкови препарати, Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика и Българската предприемаческа камара.

„За реализиране на целите си, БИС ще се ръководи от принципите на доброволно участие и принос на всички заинтересувани групи при разработването и приемането на българските стандарти”, г-н Буров по време на срещата.

Участниците в срещата се договориха за организирането на по-широко обсъждане на тези въпроси, с участие на всички членове на Съвета на браншовите организации при БТПП.


Back   HOME 03 февруари 2006 г.