МОН и БТПП ще си сътрудничат при подготовката на професионални кадри за бизнеса

“Среща на зам.-председателя на БТПП Тодор Стайков със зам.-министъра на образованието и науката Кирил Атанасов и директора на Дирекция “Политика в професионалното образование” Валентина Дейкова се проведе в Палатата на 26 януари. Конкретен повод за нея беше необходимостта от професионално подготвени кадри и възможностите за сътрудничество между държавата и бизнеса в подготовката им.

“В момента обучението на кадри в учебните заведения протича вертикално – общообразователна и професионална подготовка заедно. Идеята ни е това да се промени като определим последните две години от обучението само за професионално образование” каза Кирил Атанасов по време на срещата. Той обясни, че чрез участието на МСП в процеса на планиране на кадри, Министерство на образованието цели повишаване на подготвеността на страната ни по отношение на очакваната динамика на пазара на труда след влизането на България в ЕС.

Обсъдени бяха конкретни въпроси като планиране на професионални кадри по брой и професии, участие на предприемачите в подготовката на учебното съдържание, активно включване на представители на бизнеса в държавните изпитни комисии и предоставяне на материално-техническа база, където учащите се да упражняват придобитите знания. “Участието на бизнеса в държавните изпитни комисии ще предостави възможност на работодателите да оценяват бъдещите си кадри”, заяви г-жа Дейкова по време на срещата.

В краткосрочен план МОН и БТПП се договориха Палатата да направи проучване сред браншови организации и техните членове в шестте региона на планиране в страната. По този начин ще се установи състоянието на професионалните кадри в предприятията и потребностите на работодателите от качествено подготвени служители в дългосрочен план.

Back   HOME 28 януари 2006 г.