Проект Елиос подобрява взаимодействието между администрация и бизнес

“Чрез премахване на административните пречки искаме да предоставим възможност на малките и средни предприятия да разработват иновативни технологии”, заяви Гаетано Адано – представител на провинция Енна (Италия) при откриването в София на Международна конференция на тема “Улесняване на административните процедури за бизнеса”.

Конференцията се реализира по проект “Елиос: интегриран план за развитие на българската публична администрация” на регионална провинция Енна – Италия”, финансиран от Министерство на промишлеността на Сицилия в съответствие с италиански закон за подпомагане на връзките с балканските страни. От българска страна партньори по проекта са Евро Инфо Центърът при БТПП, общинските съвети на Велико Търново, София, Добрич, Ямбол, Враца и Евро Инфо Центровете на търговско-промишлените палати в тези градове.

Зам.-председателят на БТПП Цветан Симеонов подчерта необходимостта на фирмите, веднъж предоставили документ за регистрация пред едно ведомство например, да не се налага да го представят и пред останалите институции от държавната администрация.

Министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев заяви готовността си да съдейства за освобождаване на фирмите от подаване на множество документи пред администрацията, което забавя дейността им.

Участниците се запознаха с принципите за прозрачност в публичната администрация и възможности за реализация на структури, подпомагащи предприемачеството. Обсъдени бяха предложения за подобряване на взаимодействието между администрация и бизнес.

Реализацията на проекта протича при следните фази: изграждане на партньорска мрежа; идентификация на проблемите и SWOT анализ; обмяна на ноу-хау и добри практики; обучителен период за представители на частния и обществения сектор; създаване и действие на обслужващи центрове за предприемачите. Предвижда се проектът да приключи до 1 юни 2006 г.

Презентации от конференцията (файловете са ppt формат)

Back   HOME 28 януари 2006 г.