Курс за квалификация по "Обща авария" и придобиване на правоспособност "диспашор"

Диспашорското бюро при Българската търговско-промишлена палата организира курс за квалификация по Обща авария, който ще се проведе на 7 и 8 февруари 2006 г. в сградата на БТПП /ул. "Парчевич" № 42, залата на 3-ти етаж/. В него могат да участват всички, които желаят да получат познания по тази специфична материя.

Завършилите курса ще получат удостоверение за това.

След приключване на курса ще бъде проведен изпит на 15 и 16 февруари 2006 год. (писмен и устен) за получаване на удостоверение за придобита правоспособност "диспашор". Издържалите успешно изпита ще бъдат вписани в списъка на диспашорското бюро при БТПП. Диспашор може да бъде лице, отговарящо на следните условия:

Таксата за участие в курса и за явяване на изпита е 100.00 лв. (с ДДС) .

Сумата може да бъде внесена в брой в касата на Палатата при започване на курса или преведена по банковата сметка на БТПП № 100 030 811 9, код 62176307, БУЛБАНК, площад "Света Неделя" № 7, София, за отдел "Търговски регистър".

Моля, желаещите да се включат в курса да потвърдят участието си най-късно до 03 февруари 2006 год. на: тел. 9878884, 9884505, факс: 9873209, E-mail: tradereg@bcci.bg.

ПРИЛОЖЕНИЕ: теми, които ще бъдат включени в програма за провеждане на курса.

Back   HOME 27 януари 2006 г.