Проект за развитие на корпоративната социална отговорност беше представен в БТПП

Радко Вилович - началник на отдел за Обединените нации в Министерство на външните работи и европейска интеграция на Република Хърватия, представи на среща в БТПП стартиралия в Хърватия Проект за развитие на корпоративната социална отговорност пред зам.-председателя на БТПП Цветан Симеонов.

Проектът се реализира от Хърватския център за чиста продукция, чиято цел е засилване на корпоративната социална отговорност в малките и средни предприятия и създаване на дневен ред за дейности по корпоративна социална отговорност в Хърватия.

Методологията за внедряване на корпоративната социална отговорност на ниво компания се основава на три принципа – производителност, социална сфера, околна среда. “Целта на проекта е да покаже на фирмите, че ако се приложат тези три принципа в едно предприятие, то ще има по-добри финансови резултати” каза г-н Вилович по време на срещата. Той покани зам.-председателя на БТПП да вземе участие в Първия регионален форум по корпоративна социална отговорност за малкия бизнес, който ще се проведе на 9 и 10 март 2006 г. в Загреб.

Принципи на корпоративната соицална отговорност

Back   HOME 25 януари 2006 г.