21 турски фирми от гр. Люлебургас се срещнаха с потенциални български партньори

21 турски фирми от гр. Люлебургас се срещнаха с потенциални български партньори по време на смесен форум, организиран от Дружеството на българските и турските бизнесмени БУТИД и БТПП, който се проведе на 20 януари 2006 г.

Форумът беше официално открит от председателя на БУТИД г-н Сафет Караулан и зам-председателя на БТПП Цветан Симеонов.

Фирмите-участнички бяха специализирани в секторите химическа промишленост, текстил, мебелна промишленост, хранително-вкусова промишленост, машиностроене, строителство, полиграфия. В рамките на форума те се запознаха с инвестиционната и данъчната система у нас и с възможностите за инвестиции в селското стопанство.


Back   HOME 24 януари 2006 г.