БТПП ще прави предложение за бизнес услуги предоставяни на едно гише

Международни консултанти за разработване на проекти по ФАР и представители на Министерство на държавната администрация и административната реформа се срещнаха с представители на БТПП във връзка със стартирането на проект за интегриране на услугите на администрацията за бизнеса.

Тема на срещата беше модернизацията в администрацията чрез насърчаване на публично-частното партньорство, аутсорсинг и обслужване на едно гише на бизнеса.

БТПП ще изготви предложение с приоритетни услуги за предприемачите, които да бъдат представени на МДААР и взети предвид при въвеждане на реформата.

Чрез подобна инициатива ще бъде подпомогнато повишаването на конкурентоспособността на бизнеса и стартирането на нови фирми. БТПП в качеството си на основен социално-икономически партньор участва в разработването на Оперативната програма за укрепване на административния капацитет за усвояване


Back   HOME 13 януари 2006 г.