Представители на Мерсинската търговско-промишлена палата посетиха БТПП

Ерхан Юзилдирим – зам-председател на Мерсинската търговско-промишлена палата и зам.-председателят на БТПП Цветан Симеонов обсъдиха възможностите за създаване на контакти между български и мерсински фирми. Мерсин е провинция в Южната част на Турция със 700 хил. души местно население.

Потенциална възможност за българските фирми е Свободната търговска зона на пристанището в Мерсим, която е излаз към пазарите на Средния Изток, Северна Африка и Русия.

В Мерсинската търговско-промишлена палата за момента членуват 17 000 фирми от региона. Традиционните индустрии за областта са селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, текстил, туризъм, машиностроене. Износът на провинция Мерсим за България през 2004 г. възлиза на 6 500 щ. д., а вносът е 12 335 щ.д.


Back   HOME 12 януари 2006 г.