Среща на специалния координатор на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа Ерхард Бусек с неправителствени организации и големи чуждестранни инвеститори

 На 10 януари 2006 г. зам.-председателят на БТПП Красимир Дачев и председател на Съвета за митническо и външнотърговско сътрудничество БУЛПРО взе участие в среща на специалния координатор на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа Ерхард Бусек с местни неправителствени организации и големи чуждестранни инвеститори в България.

Тема на срещата беше бизнес развитието у нас с основни акценти върху условията за извършване на бизнес, корупция и прозрачност и т.н.

Съветът БУЛПРО към БТПП регулярно участва в инициативи на Пакта за стабилност по ръзлични въпроси, свързани с улесняването на търговците при внос, износ и транспротиране на стоките и при събиране разпространяване на информация за улесняване на транспорта и търговията.

Back   HOME 11 януари 2006 г.