БТПП продължава поредицата от семинари в помощ на бизнеса за успешно интегриране в ЕС

Българската Търговско-Промишлена Палата, съвместно с Бюрото за техническо съдействие и обмен на информация (T.A.I.E.X.) при ЕК - Брюксел, стартираха през 2005г. поредица от семинари, насочени към българския бизнес, във връзка с подготовка на фирмите за присъединяването им към ЕС и информиране на бизнес средите за задълженията, произтичащи от европейското законодателство. Тази инициатива продължава и през тази година, като планираните обучения са както следва:

Лектори ще бъдат експерти на ЕК, страните членки, новоприсъединилите се страни и български експерти.
Желаещите да участват следва да попълнят приложената регистрационна карта.

Участието в семинарите е безплатно. Осигурен е симултанен превод.
Следете страницата на БТПП - www.bcci.bg, където ще бъде публикувана пълна информация за семинарите след уточняване на програмата и мястото на мероприятията.

За допълнителна информация:

Дирекция ”Европейска интеграция и проекти”
тел.: 987-26-31 (в. 156, в. 211), 988 34 82
факс: 987 32 09
E-mail: projects@bcci.bg
БТПП

Back   HOME 6 януари 2006 г.