Проведе се годишно общо събрание на Асоциацията на българо-арабските икономически камари

Back   HOME 27 декември 2005 г.