Консултанти по структурните фондове на ЕС посетиха БТПП
ph20051216_3.jpg (43662 bytes) Представители на консултантска група за структурните фондове на ЕС към Министерство на икономиката и енергетиката, подготвящи мониторингов доклад за Европейската комисия, посетиха БТПП и се срещнаха с Георги Стоев – член на ИС на Палатата.

Консултантите провеждат срещи с неправителствени организации у нас с цел проучване на готовността им за действия по усвояването на структурни и кофезионни фондове.

На срещата бяха обсъдени проекти, които БТПП би могла да разработи и възможностите за включване в управлението на отпусканите финансови средства.

Back   HOME 12 декември 2005 г.