Проведе се заседание на Съвет на председателите в Бургас
ph20051216_2.jpg (44664 bytes) Последното за тази година заседание на Съвета на председателите на търговско-промишлените палати от единната система на БТПП се проведе в Бургас на 14 декември 2005.

В рамките на срещата участниците се запознаха с опита на БТПП и на Търговско-промишлената палата - Стара Загора в предоставяне на услугата “медиация” и възможностите за въвеждането й във всички палати. Основна тема на дискусията беше включването на търговските палати и на бизнеса в разработването на проекти за усвояване на структурните фондове.

По този въпрос беше взето решение за сформирането на мобилна експертна група от представители на палатите, които да провеждат регулярни срещи за дискутиране на тези въпроси

Back   HOME 16 декември 2005 г.