В Атина се проведе годишното общо събрание на АВС

На 7 и 8 декември 2005 г. в Атина се проведе годишното общо събрание на Асоциацията на балканските търговски палати (АВС). Основна тема на срещата на председателите на балканските палати беше насърчаването на регионалното икономическо сътрудничество като условие за успешна евроинтеграция на страните от региона.

В рамките на форума председателят на БТПП Божидар Божинов направи предложения, свързани с регионалните приоритети по отношение на кохезионната политика, финансирането на дейности на регионално и местно ниво, управление и мониторинг на средствата от фондовете на ЕС и подготовка на фирмите за прилагане на принципа на публично-частното партньорство. Божинов постави акцент върху създаването на Еврорегиони за подпомагане на развитието на съответния регион и решаване на проблеми от инфраструктурен, екологичен и социален характер чрез усвояване на средствата от фондовете. Той изтъкна, че за страните – кандидатки за членство в ЕС от особено значение е опитът на старите и новоприетите страни-членки в усвояването на средствата по тези фондове.

В събранието взеха участие председателите на търговските палати на Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Кипър, Македония, Румъния, Сърбия, Черна гора и Турция.

Председателят на Македонската търговско-промишлена палата Бранко Азески беше избран за председател на асоциацията, който да ще я ръководи през 2006 г. През изминалата година начело на АВС беше председателят на Гръцката търговско-промишлена палата Джордж Касиматис.

Общото събрание на АВС реши също:

Асоциацията на балканските търговско-промишлени палати е основана по инициатива на БТПП през септември 1994 г. Страните, членуващи в нея чрез своите палати, обхващат обща територия 1 477 740 кв.км и население от 129 647 002 души. Това представлява 14.3% от общата територия на Европейския континент и 25.3% от населението му. Според анализ на БТПП, за периода 1994 2004 г. значително е нараснал делът на износа на България за балканските страни, като през 1997 – 2002 г. е съставлявал стабилно около 20-25% от общия обем на българския износ, а през 2003 г. - 29.8%.

Back   HOME 12 декември 2005 г.