Представяне на изследване на бизнесклимата “Икономически преглед на Европалати 2005”

На 5 декември 2005 г. (понеделник) от 11:00 ч. в зала В на Българската търговско-промишлена палата (ул.“Искър”№9) ще се проведе пресконференция за представяне на резултатите от традиционното изследване на бизнесклимата в Европа “Икономически преглед на Европалати 2005”.

Проведеното изследване обхваща мнението на над 100 000 фирми в 27 европейски държави. За България изследването се извършва от БТПП сред 800 представители на реалния сектор на икономиката у нас.

На пресконференцията ще бъдат представени резултатите за изминалата година и очакванията на българските фирми за 2006 г. по отношение на измененията в приходите от продажби, износа, инвестициите и заетостта. Резултатите оформят представата за бизнесклимата в България пред Европейската общност. Проучването съдържа сравнителни данни, които сочат къде се нарежда тя сред останалите европейски страни.

България участва за осми пореден път в европейския икономически преглед. Тази година тя e представена със своите шест национални района за планиране – Северозападен, Северен-централен, Североизточен, Югозападен, Южен-централен и Югоизточен. От анкетираните български фирми 82,0% осъществяват износ, 58,5 % са от сферата на производството и 41,5% извършват услуги.

Прегледът ще бъде разпространен до 200 търговски палати в Европа и до европейските институции.

Асоциацията на Европейските палати - Брюксел традиционно провежда изследването на бизнесклимата от 1992 г. насам, което се извършва по единна методика в участващите страни. Като член на Асоциацията на европейските търговски палати, БТПП е организацията, която представя резултатите за България.

Самият преглед можете да свалите от тук: Икономически преглед на Европалати 2005 (архивиран word файл - zip формат)

За контакти:
Мануела Дюлгерова
Пресцентър БТПП
Тел. 02/987 11 24

Back   HOME 2 декември 2005 г.