Проведе се първото общо събрание на GS1 България

Деветчленен управителен съвет на GS1 България беше избран в рамките на първото редовно общо събрание на съвета, което се проведе на 30 ноември в НДК. За председател беше избран зам-председателят на БТПП Цветан Симеонов, а за зам.-председател изпълнителният директор на “Метро Кеш Енд Кери България” ЕООД г-н Емилиян Абаджиев. Управителният орган ще координира дейността на GS1 България и ще отговаря за приемането на нови членове.

Останалите участници в управителния съвет са: Огнян Донев – изпълнителен директор на “Софарма” АД, Хараламби Хараламбиев – изпълнителен директор на “Лакпром” АД, Димитър Георгиев – управител на “Роза Импекс” ООД, Цветан Илиев – изпълнителен директор на “Калиакра” АД, Маргарита Люцканова – управител на “Еделвайс 96” ЕООД, Пенчо Пенчев – експерт от “Булгартабак-Холдинг” АД, Надежда Христова – управител на “Примавест София” ООД.

По време на Общото събрание бяха приети още Правилник за устройството и дейността на съвета GS1 България, програма за 2006 г. и критерии, на които да отговарят нови членове на съвета.

Мероприятието беше открито от председателя на БТПП Божидар Божинов и члена на Управителния съвет на GS1 и изпълнителен директор на организацията за Холандия Питър Гителинк.

В речта си г-н Гителинк каза, че членовете на GS1 България трябва да определят посоката за действие на съвета, тъй като както по целия свят, така и тук дейността на GS1 ще се ръководи от нуждите на членовете си.

БТПП е член на GS1 от 1991 г. насам и е национален координатор за България. Основни задачи на GS1 България са популяризиране използването на GS1 стандартите за по-ефективното функциониране на производството, търговията на едро и дребно в България и контролиране на тяхното прилагане във всички сектори на търговията и промишлеността. . В GS1 България към 2005 г. членуват 2110 фирми от всички браншове.

 GS1 е международната асоциация, разработваща стандартите за идентификация на стоките, бар кодови маркировки и електронен обмен на данни в целия свят. През май 2003 г. името на Международната асоциация EAN Интернешънъл е променено на GS1. Промяната отразява глобалния обхват на организацията с представителства в 104 страни по целия свят и предоставянето на нови продукти и услуги, отговарящи на нарастващите нужди на бизнеса. Г-н Гителинк е участник в изработването на новата стратегия.

Back   HOME 30 ноември 2005 г.