Български фирми се запознаха с възможностите за бизнес с Тайланд


Back   HOME 25 ноември 2005 г.