Успешно завърши първия курс за предприемачи на БТПП

На 21 ноември 2005 г. в БТПП бяха връчени сертификатите на успешно завършилите първия курс на обучение по предприемачество.

Курсистите получиха удостоверение за професионално обучение от Националния център за професионално обучение при БТПП с професия ”икономист-мениджър”, съгласно образец 3-37 на МОН и сертификат за участие от Палатата.

Екипът от преподаватели, който проведе обучението е преминал курс за обучители по предприемачество по Българо-фламандски проект като методологията на обучението е изградена на база на фламандския опит на центровете за професионално обучение в извънработно време “Синтра”.

Обучението стартира на 4 октомври т.г. и се провеждаше в извънработно време. Основна цел на инициативата е участниците да се бъдат подготвени за стартиране на собствен бизнес от една страна, както и да се повиши квалификацията на хора, управляващи собствен бизнес за неговото разширяване и генериране на нови бизнес идеи от друга. По време на курса участниците подготвиха индивидуални бизнес планове и бяха оценени за придобитите знания на база защита на представения бизнес план.

БТПП планира да продължи провеждането на обучения по предприемачество и през 2006 г.

Back   HOME 22 ноември 2005 г.