Семинар “Актуални проблеми в новото акцизно законодателство”

БУЛПРО при БТПП организира семинар “Актуални проблеми в новото акцизно законодателство” (приложена регистрационна карта за участие в семинара).

Семинарът ще се проведе на 2 декември 2005 г. (петък) в сградата на БТПП (ул. “Парчевич” 42), зала ет. 3.

Програмата на семинара включва следните теми:

  1. Закон за акцизите и данъчните складове – общи понятия. Обхват на закона, видове акцизни стоки;
  2. Определяне на елементите за облагане с акциз. Възникване на задължението за заплащане. Възстановяване и опрощаване.
  3. Режим на отложено плащане. Лицензиране на данъчни складове. Процедура. Документация и материална отчетност. Обезпечения. Производство, складиране и движение на акцизни стоки.
  4. Ограничения и забрани при производство и продажба на акцизни стоки. Контрол. Компетентни органи. Административно наказателно производство.

Такса за участие 36 лв. /с ДДС/.

Цената включва: обучение, материали, кафе паузи и сандвичи.

Таксата може да се плати по банков път с/ка 1000308119, банков код 62176307 Булбанк, или в брой на касата на БТПП, ул. “Парчевич” 42, гр. София

Срок за потвърждение: до 28.11.2005г.

Желаещите да вземат участие, могат да изпратят попълнена регистрационната карта на факс: 02/987 32 09, e-mail: interorgs@bcci.bg или да потвърдят на тел: 02/987 26 31 /291

За допълнителна информация и предварително записване:
Диляна Славова
тел. 02/987 26 31 /291, 987 74 79
e-mail: interorgs@bcci.bg

Back   HOME 18 ноември 2005 г.