Покана за участие в българо-ливаски бизнес форум, Бейрут, 5-9 декември 2005 г.

В периода 5-9 декември 2005 г. в Бейрут ще се проведе Ливанско-български икономически форум. Деловата среща е с цел запознаване с потенциала на Ливан в качеството му на търговски, финансов и инвестиционен център в Близкия Изток.

Участието на българската бизнес делегация във форума се организира от Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на българо-арабските икономически камари и Българо-ливанския бизнес клуб.

Целеви сектори на форума са храни и напитки, информационни технологии, селско стопанство, строителство, инвестиции и банково дело, сътрудничество в областта на създаване на смесени предприятия и съвместен излаз на трети пазари.

За целта по време на форума представители на Министерството на икономиката на България ще изложат актуалните възможности за инвестиции в България, респективно от ливанска страна начините за инвестиране и търговия с Ливан.

За представителите на българския бизнес ще бъдат организирани срещи с ливански компании избрани с предварителен скрининг, съобразно с техните делови интереси и запитвания за възможностите за бизнес коопериране с партньори от България. Предложенията за коопериране от страна на българските участници, заедно с техния делови профил ще бъдат предоставени в писмен вид на членовете на Търговската камара на Бейрут и Северен Ливан, на Ливанския икономически форум и за публикуване в заинтересованите специализирани издания.

В рамките на бизнес-форума представители на Българо-ливанкия бизнес клуб ще оказва пълно съдействие на българските участници през цялото време.

Да вземат участие във форума са поканени представители на БТПП, МИЕ, АЧИ, Ливанско посолство София, представители на едрия ливански бизнес в България.

Такса за участие: 1050 евро

В цената се включва:

Допълнителна възможност за участниицте: посещение на Кайро (Египет) в периода 9-12 декември.

Краен срок за записване: 14 ноември 2005 г.

За повече информация:
Г-н Димитър Куюмджиев
Председател на Българо-ливански бизнес съвет
тел/факс 936 0656
e-mail: eurimex@mail.orbitel.bg

Г-ца Габриела Димитрова
Бизнес център – БТПП
Тел. 02/987 26 31
e-mail: interdpt@bcci.bg

Back   HOME 4 ноември 2005 г.