Дни на ученето през целия живот

Националният Център за Професионално Обучение в системата на Българска Търговско-Промишлена Палата (НЦПО) взе участие в организирането и проведеждането на “Дни на ученето през целия живот” на 25 и 26 Октомври 2005 г. в Пловдив .Участието в конференцията бе съпроводено с промоционален урок на тема Xpert-Personal Business Skills –световно призната система за създаване на нови и повишаване на съществуващите компетенции на служителите в различни фирми, чийто представител за България е НЦПО в сътрудничество с Института за международно съструдничество на Сдружение на Германските народни университети.

Back   HOME 3 ноември 2005 г.