Среща на Националния Център за Професионално Обучение в системата на Българска Търговско-Промишлена Палата (НЦПО) и народния представител от област Видин

На 02.11.2005г. се проведе среща на Националния Център за Професионално Обучение в системата на Българска Търговско-Промишлена Палата (НЦПО) и народния представител от област Видин г-н Борис Николов. Предмет на срещата бе подготовката за разработване на стратегия за развитие на туризма в община Белоградчик, нуждата от професионално обучение на кадри за нуждите на местната икономика, както и участие в съвместни проекти с региона Белоградчик.


Back   HOME 3 ноември 2005 г.