Ролева бизнес игра по предприемачество се проведе в БТПП

В рамките на първото обучение по предприемачество, организирано от БТПП в периода 4 октомври – 18 ноември 2005 г., се проведе ролева игра. Чрез нея курсистите бяха поставени в реална бизнес ситуация и демонстрираха придобитите в процеса на обучението знания.

Ролевата игра е създадена специално за обучения по предприемачество от проф.Нанде, възпитаник на Университета в Харвард. Чрез нея се симулира реална бизнес среда в състезателна атмосфера като се акцентира върху уменията за планиране на продажби, инвестиции, производствен график, кредитиране, бизнес цикъл, договаряне, работа в екип и т.н. Всички процеси са разчетени в рамките на определено време, което спомага за създаване на специфичен емоционален заряд. По време на 6 часовия учебен ден курсистите “произвеждаха”, “продаваха”, “инвестираха”, а някои “фалираха”, но всички си тръгнаха по-уверени, че могат да се справят с предизвикателствата на предприемачеството.

БТПП работи с 48 преподаватели по предприемачество, преминали обучение по време на реализирания Българо-Фламански проект 2004/2005 г., които са лицензирани от Фламандските центрове. При организиранто на този първи курс по предприемачество БТПП използва натрупания опит, програмата, помагалата и методиката на обучение, прилагана от Фламандските центрове за обучение, чиито сертификати са валидни в Европейския съюз. Палатата планира курса да бъде организиран регулярно, като неговата продължителност е месец и половина, а часовете за обучение са в извънработно време.

Стимулирането на предприемачеството е ефективен механизъм за стартиране на собствен бизнес. Чрез насърчаване на предприемачеството се създават и трайни предпоставки за на развитието на средна класа.

Повече информация за курса по предприемачество, програмата и възможности за записвания, моля следете Интернет страницата на БТПП http://www.bcci.bg/bulgarian/events/news20051006_1.htm.

Back   HOME 3 ноември 2005 г.