В БТПП се проведе семинар за митническото складиране

53-ма представители на транспортни, спедиторски и търговски фирми взеха участие в семинар, организиран от БУЛПРО при БТПП, на тема “Митнически икономически режими. Митническо складиране”.

Дискутирани бяха реда за издаване на разрешение за ползване на митнически икономически режими, обезпечения, видовете складове и изискванията за лицензиране на помещенията, производство по принудително събиране на митни сборове и други държавни вземания, нарушаване на условията на режим митническо складиране, производство по административно наказване.


Back   HOME 28 октомври 2005 г.