Центърът по медиация към БТПП ще съдейства за бързо и ефективно разрешаване на търговски спорове извън съда

Прилагането на медиацията е един от основните моменти в актуализираната програма за реформа на съдебната ни система.Това каза заместник-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева на официалното представяне на Центъра за медиация към Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата /БТПП/. Тя увери, че министерството на правосъдието ще оказва нужната подкрепа за работата на Центъра по медиация. Сапунджиева посочи, че близо 90 процента от гражданските спорове в демокретичните държави се решават извън съдебната зала.

Председателят на БТПП Божидар Божинов открои предимствата на медиацията при решаване на търговските спорове, като изтъкна, че по този начин се обклекчава правораздвателната ни система. Медиацията е доброволна, поверителна, бърза, икономична, ефективна и безпристрастна процедура, при която спорещите страни сами постигат решението, което най-добре отговаря на нуждите и интересите им, отбеляза той.

Центърът за медиация е създаден съвместно с Американската агенция за международно развитие. Според директора на мисията на агенцията у нас Майкъл Фриц с въвеждането на медиацията като алтернативен способ за извънсъдебно разрешаване на търговските спорове ще се подобри и бизнесетиката в стопанския живот на страната.

По време на откриването, на което присъстваха адвокати, търговски аташета, медиатори, бизнесмени, председателят на Арбитражния съд при БТПП г-н Силви Чернев разказа за необходимостта от медиация в рамките на съдебна реформа у нас и ползите за бизнеса и обществото.

Увеличаването на прилагането на медиацията е един от приоритетите в актуализираната програма за реформа в българската съдебна система. За целите на популяризирането на медиацията през май 2005 г. Проектът за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие (USAID) засне обучителен филм, в който се представя разрешаването на търговски казус чрез медиация.

Back   HOME 28 октомври 2005 г.