Ирландски производители на уиски търсят български партньори

Представители на 5 ирландски фирми-производителски на алкохолни напитки се срещнаха с потенциални български партньори на контактна борса, организирана от БТПП на 18 октомври.

По време на срещата, която се проведе по иницианива на Ирландската асоциация на производителите на храни и напитки “Bord Bia”, зам.-председателят на БТПП Цветан Симеонов и Георги Стоев, член на ИС на Палатата, запознаха ирландските предприемачи с развитието на алкохолния бранш у нас, спецификите на производство на алколол в България, таксите за внос и нагласите на потребителите.

Ирландия е един от потенциалните инвеститори и партньори за създаване на смесени дружества в България. В сравнение с 2003 г. през 2004 стокообменът между двете страни е нараснал с 72.2%. Салдото е отрицателно, но през 2004 г. има значително увеличение в сравнение с 2003 г. - с 218.8%. За момента развитието на стокообмена е във възходяща посока с по-висок дял на вноса.

Интернет страници на ирландските фирми, посетили БТПП:

Back   HOME 21 октомври 2005 г.