Обучение по предприемачество започна в БТПП

На 4 октомври 2005 г. в БТПП стартира обучение по предприемачество на първия курс от желаещи да повишат познания си по маркетинг, инвестиции, финансово планиране и самостоятелно изготвяне на бизнес план. В курса, организиран от Българската търговско-промишлена палата, участват 16 души, които имат желание да развиват собствен бизнес или да разширят управлявания от тях в момента.

Обучението ще продължи до 18 ноември, когато участниците ще получат своя сертификат и квалификация “Икономист-мениджър”.

Методологията на обучение е базирана на фламандския опит на Центровете за повишаване на професионалната квалификация “СИНТРА” и реализирания проект между БТПП и фламандски донори през периода 2003 – 2005 г. С това обучение БТПП има намерение да сложи началото на регулярно провеждане на подобни инициативи по предприемачество.

На 29 октомври като част от обучението ще се проведе ролева игра, която има за цел да стимулира реална бизнес среда в състезателна атмосфера, като се акцентира върху уменията за планиране на продажби, инвестиране, производствен график, кредитиране, бизнес цикъл, договаряне, работа в екип и т.н.

Програмата на обучението и представяние на преподавателския екип можете да откриете на адрес: http://www.bcci.bg/bulgarian/events/news20050822_1.htm.

Back   HOME 6 октомври 2005 г.