Уникален начин да станеш Глобален Бизнес Лидер
Съвместен Българо-Японски Проект

ПРЕЗ ОКТОМВРИ в Центъра за развитие на управленски умения в отделение “Институт за следдипломна квалификация” при Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – София стартира нов семестър.

Центърът представлява съвместен българо-японски проект на национално ниво иницииран от Японската агенция за международно сътрудничество (JICA).

Начало: 1 Октомври (Откриване), занятията започват на 8 Октомври, 2005

Продължителност: Събота/Неделя за 5 месеца (8 октомври, 2005 – 5 март, 2006).

Предвижда се зимна ваканция, свободна от учебни занятия около Коледните празници.

Място на провеждане: Отделение “Институт за следдипломна квалификация”- УНСС, София

Такса: 870.00 лева

Лектори: Високо квалифицирани български и японски преподаватели както и международни бизнес специалисти.

Дисциплини:

 1. Управление на маркетинга
 2. Потребителско поведение
 3. Интегрирани маркетингови комуникации
 4. Тотално управление на качеството
 5. Стратегическо управление и предприемачество
 6. Бизнес мениджмънт в глобална среда
 7. Мотивиране и изграждане на екип
 8. Бизнес етика и фирмена социална отговорност
 9. Управление на проекти
 10. Финансов мениджмънт
 11. Право на интелектуалната собственост
 12. ERP
 13. Мениджмънт в Япония

На успешно завършилите курса се издава свидетелство за професионална квалификация и сертификат, съвместно с Азиатско-тихоокеанския университет “Рицумейкан” и Японската агенция за международно сътрудничество (JICA).

Кандидатстването изисква представяне на следните документи:

 1. Попълнен формуляр за участие (по образец)
 2. Диплома за завършено образование – оригинал и ксерокопие
 3. Три снимки с паспортен размер
 4. Документ за платена такса
 5. Ниво на владеене на английски език

Национален Център за Професионално Обучение в системата на БТПП, е оторизиран да извърши предварителния подбор на кандидатите, както и да проведе необходимия изпит за определяне нивото на владеене на английски език, цената на който е 80лв.

Лице за контакт: Павел Желев, тел. 02/981 34 19; e-mail: education@bcci.bg или в офисa на Центъра в сградата на Българската търговско промишлена палата на ул. “Парчевич” 42.

Back   HOME 28 септември 2005 г.