БТПП и Софийски окръжен съд подписаха Меморандум за сътрудничество за насочване към медиация от страна на съда

Back   HOME 16 септември 2005 г.